Tagged: Suasana Alam Kubur

1

Suasana Alam Kubur

Tiada aku melihat sesuatu (yang buruk) kecuali (pasti) kuburan lebih buruk daripadanya. (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) Hadis riwayat Barra’ bin Azib ra.: Dari Nabi saw., beliau membacakan firman Allah: Allah meneguhkan iman orang-orang...