Tagged: Persatuan Islam

2

Ummat Islam itu Satu dan Jangan Berpecah-belah

Sesungguhnya ummat Islam yang beriman itu bersaudara: “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” [Al Hujuraat 10] Orang-orang yang...