Tagged: Mendekatkan diri kepada Allah

0

Cara Mendekatkan Diri Kepada Allah

Cara mendekatkan diri kepada Allah bermacam-macam. Di antaranya adalah dengan cara zikir mengingat Allah, berdoa kepada Allah, menjalankan sholat yang wajib dan yang sunnah, berpuasa, bersedekah, dan sebagainya. “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu,...