Tagged: Bashor

1

Allah Maha Melihat (Bashor)

PenglihatanNya bisa menembus langit dan bumi. “Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian Dia bersemayam di atas ‘Arsy Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya...