Tagged: Allah Maha Penyayang

Allah Maha Penyayang (Ar Rahiim) 2

Allah Maha Penyayang (Ar Rahiim)

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Begitulah di  setiap surat Al Qur’an (kecuali surat At Taubah) dituliskan kalimat Basmallah. Allah Maha Penyayang. Sebetulnya Allah benar-benar menyayangi/mencintai hambaNya. Beda sifat Ar Rahman(Maha...