Category: Iman Kepada Malaikat

1

Iman Kepada Malaikat

Beriman kepada Malaikat adalah rukun Iman yang kedua. “Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya…” [Al Baqarah:285]...