Category: Amil Zakat

Tolong-Menolonglah dalam Kebaikan. Bukan Kejahatan/Dosa 4

Tolong-Menolonglah dalam Kebaikan. Bukan Kejahatan/Dosa

“…Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” [Al Maa-idah 2] Allah memerintahkan kita untuk tolong-menolong...