• Uncategorized
  • 0

Hari Kiamat

Hari Kiamat

Hari Kiamat

Tak ada seorang pun tahu kapan datangnya hari Kiamat. Hanya Allah yang tahu:

“Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: “Bilakah terjadinya?” Katakanlah: “Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku; tidak seorangpun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat (huru haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba.” Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah: “Sesungguhnya pengetahuan tentang bari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (Al A’raaf 187).

Kita hanya diberi tanda-tanda hari kiamat oleh Allah. Di antaranya keluarnya Dajjal, Ya’juj dan Ma’juj, turunnya Imam Mahdi dan Nabi Isa, matahari terbit dari barat, keluarnya binatang melata dari Mekkah, serta lenyapnya Al Qur’an dan Islam.

Allah menggambarkan kepada kita kedahsyatan Hari Kiamat:

“Hai manusia, bertaqwalah kepada Tuhan (Allah) kalian; sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar (dahsyat). (Ingatlah) pada hari (ketika) kalian melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang  disusuinya dan gugurlah segala kandungan wanita yang hamil dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk padahal mereka semuanya tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras.” (Al-Hajj: 1-2)


“Maka bagaimanakah kalian akan dapat melihat dirimu, jika kalian tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak menjadi beruban.” 
(Q.S. Al-Muzammil: 17).
“Kiamat itu hari yang paling dahsyat dan pahit. Jantung naik ke kerongkongan dalam penuh kegundahan.” (QS. Al-Mu’min: 18)

“Apabila matahari digulung, 

dan apabila bintang-bintang berjatuhan,

dan apabila gunung-gunung dihancurkan,

dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan (tidak diperdulikan)

dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan,

dan apabila lautan dijadikan meluap (Tsunami besar)” [At Takwiir 1-6]

Tsunami/Lautan yang meluap

Tsunami/Lautan yang meluap

“Apabila langit terbelah,

dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan,

dan apabila lautan menjadikan meluap” [Al Infithaar 1-3]

“Apabila terjadi hari kiamat, tidak seorangpun dapat berdusta tentang kejadiannya.

(Kejadian itu) merendahkan (satu golongan) dan meninggikan (golongan yang lain),

apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancur luluhkan seluluh-luluhnya, maka jadilah ia debu yang beterbangan” [Al Waaqi’ah 1-6]

Gunung Api Meletus

Gunung Api Meletus

“Hari Kiamat, apakah hari Kiamat itu?

Tahukah kamu apakah hari Kiamat itu?

Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. ” [Al Qaari´ah 1-5]

“Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan (yang dahsyat), dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya” [Al Zalzalah 1-2]

“Apabila langit terbelah, dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh, dan apabila bumi diratakan, dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong” [Al Insyiqaaq 1-4]

Video ilustrasi Tsunami dari film Deep Impact. Tsunami pada hari kiamat, jauh lebih dahsyat:

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=FB66ylD9pls?rel=0&w=480&h=360]

Video ilustrasi gunung yang meletus menjadi debu:

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=k58dg9Utaf8?rel=0&w=480&h=360]

Dan pada hari ditiup sangkakala maka terkejut takut semua yang di langit dan yang di bumi, kecuali yang di kehendaki oleh Allah (QS An-Naml : 87)

Dan pada saat itu terguncang bumi, dan manusia bagaikan orang mabuk sehingga ibu yang mengandung gugur kandungannya, dan yang menyusui lupa terhadap bayinya, dan anak-anak segera beruban, dan setan-setan berlarian. Maka keadaan itu berlaku beberapa lama, kemudian Allah menyuruh Israfil meniup yang kedua

Dan ketika ditiup sangkakala maka matilah semua yang di langit dan bumi kecuali yang dikehendaki Allah, kemudian ditiup lagi tiba-tiba mereka bangun dan melihat (QS Azzumar : 68)

“Tiada siksaan atas mereka melainkan dengan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semua mati”  
(Q.S. Yaasiin: 29).
“Dan orang-orang yang bertaqwa kepada Tuhan mereka (ALLAH SWT.) mereka akan digiring kesurga dengan berombong-rombongan.” 
(Q.S. Az-Zumar: 73).

Referensi:

http://thisistheendoftheworldasweknowit.com

http://vitalis-umum.blogspot.com/2012/02/kedahsyatan-hari-kiamat.html

http://hilmirafif-m.blogspot.com/2012/07/keagungan-kedahsyatan-hari-kiamat.html

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.