Media Islam, Islam, Allah, Muhammad

Kategori

4.000 Bahan Kimia dan 400 Racun di Dalam Rokok

Allah memerintahkan kita untuk memakan bukan hanya makanan yang halal, tapi juga yang baik dan tidak merusak kesehatan:

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” [Al Maa-idah 88]

4.000 Bahan Kimia dan 400 Racun di Dalam Rokok

Advertisements
/* */