Media Islam, Islam, Allah, Muhammad

Kategori

Homoseks (Liwath) Adalah Dosa Besar Menurut Islam

Dalam Islam, Homoseks (hubungan seks antara pria dengan sesama pria) merupakan satu dosa yang besar. Lebih besar ketimbang zina antara lelaki dengan perempuan. Begitu pula dengan lesbian (zina antara wanita dengan sesama wanita).

Dalam Al Qur’an Allah melaknat kaum Luth yang melakukan homoseks dan lesbian sehingga menyiksa mereka.

“Ketika

Baca selanjutnya Homoseks (Liwath) Adalah Dosa Besar Menurut Islam

Advertisements