Media Islam, Islam, Allah, Muhammad

Kategori

Setiap Melakukan Bid’ah Hasanah Kita Meninggalkan Sunnah?

Ada yang bilang, setiap kita membuat Bid’ah Hasanah, maka kita meninggalkan Sunnah.

Benarkah itu?

Padahal keliru.
Justru di setiap Bid’ah Hasanah itu terdapat banyak Sunnah-Sunnah Nabi.
Contohnya pada Tahlilan ada banyak Sunnah:
1. Ta’ziyah
2. Silaturrahmi
3. Membaca Al Qur’an
4. Berdzikir kepada Allah
5. Berdo’a kepada Allah

Paling tidak ada 5 Sunnah di situ yg kita kerjakan. Yang tidak mengerjakannya, berarti tidak mengerjakan 5 Sunnah tsb.

Baca selanjutnya…

Advertisements

Cara Mendapatkan Berita yang Benar

Benar dan Bohong

Saat ini banyak fitnah dan berita bohong berseliweran. Tak jarang berita yang saya kira benar dan juga sebarkan, ternyata belakangan saya ketahui palsu. Padahal Dusta itu ciri munafik. Dan jika kita menyebar dusta juga, khawatirnya kita ikut berdosa. Oleh sebab itu ada baiknya kita mengkaji ajaran Islam bagaimana kita bisa mendapat berita yang benar sehingga tidak sampai menzalimi satu kaum.

1. Tabayyun ke Pihak yang Dituduh/Difitnah

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. ” [Al Hujuraat 6]

Baca selanjutnya…

Dosa Saksi Palsu Sama dengan Syirik dan Masuk Neraka

Dosa Saksi Palsu itu sama dgn Syirik dan dimasukkan ke neraka. Begitu pula penggemar berita2 Palsu / Saksi Palsu bisa menerima nasib yg sama. Bersama2 dgn orang yg mereka cintai:
Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan Al ‘Ushfuri dari Bapaknya dari Habib An Nu’mani Al Asadi dari Khuraim bin Fatik Al Asadi ia berkata, “Nabi SAW melaksanakan shalat subuh, setelah selesai beliau berdiri dan bersabda:
“Persaksian palsu itu sama dengan syirik kepada Allah.” Hal itu beliau ucapkan hingga tiga kali, setelah itu beliau membaca ayat: ‘ maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia’. QS. Al Hajj: 30-31.” [HR Ibnu Majah No. 2363]

Ciri-ciri Pengikut Dajjal

Dajjal

Ciri-ciri Dajjal / Pengikut Dajjal:

1. Gemar Berdusta / Fitnah memutar balikkan Fakta sehingga Api terlihat sbg Air dan Neraka seperti Surga
2. Gemar Namimah / Adu Domba
3. ‘Ashobiyyah yang berlebihan terhadap kelompoknya sehingga menghina Muslim lainnya yang tak sepaham dgn mereka. Bahkan Ulama Al Azhar pun mereka serang dan kafirkan
4. Mengaku paling Suci, paling benar, paling bersih, paling Islam dsb. Ini adalah Sifat Iblis

Nabi pun Bermusyawarah

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu…” [Ali ‘Imran 159] 


“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” [Asy Syura 38]
 Saya lihat sebagian Muslim cenderung taqlid buta kepada Syekh2 / Guru2 mereka. Bahkan cenderung menTuhankannya. Apa yang pemimpin mereka suruh, langsung dijalankan tanpa ada protes sedikit pun meski ternyata bertentangan dengan Al Qur’an dan Hadits dan menzalimi sesama Muslim. Akhirnya mereka mengkafirkan dan membunuh sesama Muslim. Para ulama Al Azhar pun mereka hina dan kafirkan.

Cara Mencari Foto yang Sama di Google untuk Tahu Berita yang Asli

Cara mencari foto/gambar yang sama di Google.
Saat ini banyak rekayasa foto untuk kepentingan kelompoknya.
Ada yang mendaur ulang foto lain misalnya di Gaza atau Iraq dan diklaim sebagai korban mati syahid di Suriah.
Kita bisa memeriksa apakah foto itu benar atau tidak dgn mencarinya di Google Image.
Caranya:
Baca selanjutnya…