Category: Akhlaq

0

Ciri-ciri Muslim Sejati

Banyak orang mengaku Muslim. Tapi mereka justru memerangi dan membunuh ummat Islam: Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya diantara ummatku ada orang-orang yang membaca Alquran tapi tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka membunuh orang Islam dan membiarkan...

0

Nabi pun Bermusyawarah

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah...

0

Hidup Sederhana Menurut Islam

Islam mengajarkan kita agar hidup sederhana. Dengan hidup sederhana, kita selalu akan merasa cukup, bahagia, dan bersyukur kepada Allah. Sebaliknya Allah melarang kita untuk hidup mewah dan boros. “Bermegah-megahan telah melalaikan kamu” [At Takatsuur:1]...

1

Kemuliaan Qana’ah (Merasa Cukup Atas Apa yang Ada)

Qana’ah artinya merasa cukup atas apa yang ada. Orang yang qana’ah selalu gembira dan mensyukuri segala yang diberikan Allah kepadanya meski orang kebanyakan mungkin menganggapnya kecil sekali. Firman-Nya, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami...

0

Jangan Ngebut : Tergesa-gesa Adalah Perbuatan Setan

Alon alon asal kelakon, kata orang Jawa dulu. Biar lambat asal selamat. “Tergesa-gesa adalah termasuk perbuatan setan,” begitu kata Nabi (HR Tirmidzi) Bukan akhlak seorang mukmin berbicara dengan lidah yang tidak sesuai kandungan hatinya....

8

Allah Bersama Orang yang Sabar!

Sabar adalah satu sifat yang mulia. Dengan sifat sabar, kita bisa merubah lawan menjadi teman. Orang-orang yang sabar mempunyai keuntungan yang besar: “Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang...

30

Penyakit Hati Sombong, Iri, dan Dengki dan Cara Mengobatinya

Hati (bahasa Arab Qalbu) adalah bagian yang sangat penting daripada manusia. Jika hati kita baik, maka baik pula seluruh amal kita: Rasulullah saw. bersabda,.Bahwa dalam diri setiap manusia terdapat segumpal daging, apabila ia baik...